Mindop

Laatutyötä jo vuodesta 2001.

Mindop Ky tuottaa palveluita, joiden avulla yritykset kehittävät hallinnollista tietoturvaa, rakentavat sertifioitavan johtamisjärjestelmän, parantavat riskienhallintaa tai kehittävät toiminnan tehokkuutta tavoitteiden ja mittareiden avulla. Olemme kumppanina auditoimassa ja arvioimassa toimintaanne sisäisesti, alihankkijoiden toiminnan tasoa tai uusien yhteistyökumppaneittenne tietoturvan hallintaa.

Tunnemme toimialat, joilla työskentelemme sekä yrittäjien ja yritysten haasteet, onnistumisen riemut ja ajankäytön asettamat paineet. Näiden reunaehtojen ympärillä on saamamme asiakaspalautteen perusteella toteutettu hyviä projekteja ja se on tavoitteemme tulevillekin projekteille.